Aikido, Kyu-Dan Graad Syllabus

Kyu-Dan Graad Syllabus

Kihon Tandoku Taiso
Solo Basisbewegingen
English Syllabus here

Armbewegingen

 • Shomen Uchi – Vertikale slag
 • Shomen tsuki – Stoot
 • Uchi mawashi – Binnenwaartse armzwaai
 • Soto mawashi – Buitenwaartse armzwaai
 • Uchi gaeshi – Binnenwaartse armdraai
 • Soto gaeshi – Buitenwaartse armdraai
 • O mawashi – Combinatie armzwaai:armdraai

Verplaatsingen (Unsoku)

 • Ayumi ashi – voorwaartse stap, binnenwaartse voetbeweging
 • Ayumi ashi – achterwaartse stap, ronddraaiende voetbeweging
 • Tsugi ashi – schuifpas voorwaarts, duw achterste voet
 • Tsugi ashi – schuifpas achterwaarts, duw voorste voet

Voorwaartse Ayumi ashi

Achterwaartse ayumi ashi

Schuifpas voorwaarts en achterwaarts

Armbewegingen met verplaatsing

 • Shomen Uchi – Vertikale slag – schuifpas
 • Shomen tsuki – Stoot – schuifpas
 • Uchi mawashi – Binnenwaartse armzwaai – schuifpas
 • Soto mawashi – Buitenwaartse armzwaai – schuifpas
 • Uchi gaeshi – Binnenwaartse armdraai – schuifpas
 • Soto gaeshi – Buitenwaartse armdraai – schuifpas
 • O mawashi – Combinatie armzwaai/armdraai – stap en draai

Armbewegingen met lichaamsdraai

 • Uchi mawashi – Demawari – binnenwaartse armzwaai met voorwaartse draaistap
 • Soto mawashi – Hikimawari – buitenwaartse armzwaai met achterwaartse draaistap
 • Ko mawashi – Kleine binnen en buitenwaartse armzwaai met 180° lichaams pivot
 • Gassho – handen samen met 180° lichaam pivotKihon Sotai Taiso

Partner Basisbewegingen

Tegatana awase

Samen bewegen met partner, tegatana maken contact

Tegatana awase + Kihon

Voorbereiding gebruik basistechnieken

Statische uitvoering

 • Uchi mawashi – zelfde hand als partner
 • Soto mawashi – tegengestelde hand als partner
 • Uchi gaeshi – tegengestelde hand als partner
 • Soto gaeshi – zelfde hand als partner
 • O mawashi – zelfde hand als partner
 • O mawashi – tegengestelde hand als partner

Dynamische uitvoering

 • Uchi mawashi – zelfde hand als partner
 • Soto mawashi – tegengestelde hand als partner
 • Uchi gaeshi – tegengestelde hand als partner
 • Soto gaeshi – zelfde hand als partner
 • O mawashi – zelfde hand als partner
 • O mawashi – tegengestelde hand als partner

Persoonlijke inbreng Kihon

Kihon no Katachi

Basistechnieken – De standaardtechnieken van Tomiki Aikido

 Dit is geen kata! 

Atemi waza

 • Shomen ate
 • Aigamae ate
 • Gyaku gamae ate
 • Gedan ate
 • Ushiro ate

Hij waza

 • Oshi taoshi
 • Hiki taoshi
 • Ude gaeshi
 • Ude garami
 • Waki gatame omote
 • Waki gatame ura

Tekubi waza

 • Kote hineri 
 • Tenkai kote hineri
 • Kote gaeshi
 • Tenkai kote gaeshi
 • Kote mawashi
 • Tenkai kote mawashi

Uki waza

 • Mae otoshi
 • Sumi otoshi
 • Hiki otoshi

Kakari geiko – Hikitate geiko – Randori geiko

Toepassingen van basistechnieken in een ongestructureerde vorm.

Kata

Formele uitvoering van de basistechnieken met inachtname van de belangrijke principes.

 • Shizentai no ri – principe van natuurlijke houding
 • Kuzushi no ri – voorbereiding en balansverstoren
 • Ju no ri – toepassing van assertieve en defensieve kracht

Randori no kata 

Omote waza (17)

Ura waza (10)

Koryu no kata

Dai ichi (1) – Dai ni (2) – Dai san (3) – Dai yon (4) – Dai go (5) – Dai roku (6)

**************

Kyu graad

6-5-4 Kyu

Kihon Tandoku Taiso

Kihon no katachi – atemi waza & hiji waza

3-2 Kyu

Voorgaande 

Kihon Sotai Taiso

Kihon no katachi – tekubi waza & uki waza

1 Kyu

Voorgaande

Persoonlijke inbreng Kihon

Randori no kata omote 

Kakari geiko

Dan Graad

1 – 6 Dan

Voorgaande

Randori no kata ura

Koryu no kata

Kakari geiko – Hikitate geiko – Randori geiko

Standaard
Topics training

Training topics

Hoewel Tomiki Aikido wordt gecatalogiseerd als een competitieve vechtsport, nemen de meeste beoefenaars niet deel aan Shiai (wedstrijden).
Basisoefeningen (Kihon) kunnen een gezonder lichaam ontwikkelen. Langzame bewegingstraining zal ook een impact hebben op je geest. Je zult je meer bewust zijn van hoe het lichaam beweegt en hoe de geest een impact heeft op je welzijn.

Warming up

Warming-up bestaat voornamelijk uit lichaamsrotaties en kyokotsu oefeningen.

Tegatana oefeningen statisch

De 1ste oefening (shomen uchi & shomentsuki) in de videoclip staat niet in de lijst van de 5 oefeningen die Kenji Tomiki belangrijk vond.

Deze statische oefeningen worden uitgevoerd met synchronisatie tussen tegatana (schouder, arm, pols en hand) en koshi (lage rug en heupen).

Voeten staan ongeveer 2x schouderbreedte. Het lichaamsgewicht kan hierdoor beter zakken en deze houding verstevigd ook de kracht in de benen.

Enkele belangrijke elementen
Armbewegingen worden aangestuur door het midden (koshi mawari). Koshi mawari is een 3-dimensionale beweging en daardoor zal de arm ook een rotatie doen rond het schoudergewricht en rond de arm-lengte as.

Uchi/soto mawashi oefening met partner

Uchi/soto gaeshi oefening met partner

Gassho

Gassho is afkomstig uit de boeddistische traditie en wordt ook gebruikt als oefening in de aikido training.

Statische gassho oefening

Dynamische gassho oefening

Slow motion Ayumi Ashi

Deze oefening verbetert de stabiliteit, zeker voor oudere beoefenaars. De armen worden hoog en zijwaarts gehouden om de borstkas vrij te maken. Taiju no ido en taiju no dendo zijn belangrijke elementen van deze oefening.

Tsugi Ashi – Schuifpas

Deze manier van verplaatsing is handig om korte verplaatsing uit te voeren. De achterste voet wordt principieel niet van de grond gehoffen. De armen worden in deze oefening hoog gehouden om de romp meer ruimte te geven. Vermits de armen omhoog worden gehouden, zal men snel spanning voelen in de armen. Deze spanning kan men met het bewustzijn verminderen.
Bij een praktische toepassing van tsugi ashi zal men uiteraard de armen op de juiste plaats houden naargelang de toepassing.

Demawari – voorwaarts stappen en draaien

Deze oefening heeft vele toepassingen , bijv. waarbij er achter de tegenstander moet gestapt worden.

Hiki mawari – achterwaarts stappen en draaien

Soms moet men achteruit stappen om een aanval te ontwijken. Nochtans is het tactisch geen goede oplossing als men hierdoor in de verdrukking komt. Het draaien na een achterwaartse stap kan een tactisch nadeel omvormen in een voordeel.

Ko mawari – kleine draai

Soms is het niet nodig om een stap te zetten, een simple draai van het lichaam kan ook effidient zijn.

Duwoefening met tsugi ashi

Tsugi ashi is een oefening om een korte verplaatsing uit te voeren. Wanneer men contact maakt met de tegenstander zal een grote stap niet altijd de juiste oplossing zijn. Tsugi ashi kan gebrukt worden om duwkract the generenen waarbij gebruik wordt gemaakt van de koshi (onderrug, heupen).

*

Tegatana dosa – tsugi ashi/de-mawari/hiki-mawari

Het eerste deel omvat de tegatana oefeningen met verplaatsing en identiek aan de statische oefeningen, vervolgens zijn er oefeningen met een draaipas.
De-mawari: voorwaartse stap met draai
Hiki-mawari: achterwaartse stap met draai
Ko-mawari: lichaams- en voetendraai 180°
Gashho: handen samen met tsugi-ashi en draaistap 180°
Uchi/soto gaeshi met draaistap 90°

Tegatana awase – Mushin oefening

Deze oefening gebruikt men traditioneel om afstand, waarneming, gevoel enz.. te oefenen.
Deze oefening kan ook gebruikt worden om “mushin mugamae” te bevorderen. Eén partner heeft een leidende rol, terwijl de andere moet aanvoelen (chokei of luisten naar het lichaam) hoe de kracht naar voor of naar achter gaat. Het aanvoelen van beweging is van groot belang.
Deze oefening kan op verschillen niveaus uitgevoerd worden (beginnersniveau, lager gevorderde, hoger gevorderde,….). Een vergelijking kan gemaakt worden met lager, middelbaar en hoger onderwijs, inclusief nog meerdere onderverdelingen.

Oshi taoshi cirkeloefening

Oshi taoshi is een techniek die in vele toepassingen wordt gebruikt.

Alhoewel de volgende oefening reeds lang bestaat, is deze tijdens de Corona crisis verder ontwikkeld om het gebruik van de koshi te integreren.
Oshi taoshi is het voorwaarts neerduwen van de tegenstander. In de volgende oefening spreken wij uiteraard van een trainingspartner. Het juist toepassen van de koshi zal de efficientie bepalen van deze beweging. Deze oefening bestaat uit een solo-versie en een partner-versie.

Hiki taoshi cirkeloefening

Hiki taoshi heeft vele toepassingen en kan succesvol worden toegepast tijdens randori (sparren).

Hiki taoshi is het neertrekken van de tegenstander. Dezelfde opmerkeingen als de oshi taoshi oefening gelden hier. Tijdens de oefening zal men de romp zo vertikaal mogelijk houden. Buigen vanuit het onderlichaam (buik) moet vermeden worden. Hiet gebruik van de koshi zal men hier ook integreren.

Kuzushi balans verstoren

Balans verstoren of kuzushi is de sleutel tot een succesvolle techniek. Het concept van mushin mugamae speelt hier ook een rol. Chokei of luisteren naar het lichaam van de tegenstander is nodig om een efficiente balansverstoring uit te voeren. Tevens zal men met chokei ook een niet-efficiente poging tot balansverstoren kunnen aanvoelen.

*

Een ander voorbeeld kuzushi

Sotai Renshu

2-persoons training routines

Uchi-Soto Mawashi

Uchi-Soto Gaeshi

Studie Kote gaeshi Kuzushi

Een succesvolle techniek kan alleen uitgevoerd worden na een efficiente balansverstoring. Verschillende aspecten spelen een rol. Juiste verplaatsing, gebruik van de ellboog, expansieve kracht enz….

*

Rotatie techniek

Studie Tenkai kote hineri

Standaard
Mata en koshi-mawari

Mata en koshi-mawari

Mata en koshi zijn woorden die judoka bekend in de oren liggen. In aikido zijn deze woorden minder frequent gebruikt. Nochtans zijn mata en koshi belangrijke elementen van de bewegingsmotor van ons lichaam. Het is dus zeer belangrijk om een juiste definitie aan deze woorden te geven. Zeg nooit zomaar “heupen”, dit is een definitie die te vaag is en zal leiden naar verkeerd gebruik van onze bewegingsmotor.

股 – Mata

De vertaling van “Mata” kan zijn “binnenkant dij” of “lies”, “kruis”, “dijbeen”……
In onze studie wordt verwezen naar het gebied aan de binnenkant rond het heupgewricht, kortweg de lies.

In Chinese vechtsporten en bewegingsmethoden worden 2 woorden gebruikt om de regio “Mata” te beschrijven.

 • 胯 – kua or kwa
 • 裆 – dang

“Kua” in het Chinees verwijst naar “heupen”. Onze taille en heupen moeten ontspannen en losgemaakt worden. . Alleen dan kan de kracht van het lichaam naar de benen en je voeten stromen. Het helpt om je voeten de basis van je kracht te geven. Dan kan je kracht zich opbouwen door je hele lichaam.

“Dang” betekent “lies of kruis”, de plaats waar onze benen het lichaam ontmoeten. Het kruis moet rond zijn als een boog. Wanneer ons kruis rond en open is, kunnen we vrijer van gewicht veranderen.

腰 – Koshi

Koshi betekent het gebied van de heupen. Het omvat ook de onderrug. Er is een gedeeltelijke overlapping met “mata”

In onze studie wordt verwezen naar het gebied aan de rugkant van het heupgewricht.

Chidori-ashi – een dynamische houding

Er zijn vele soorten houdingen. Elke Budō-vorm heeft zijn eigen houdingen. Maar er zijn elementen die in elke Budō-vorm te vinden zijn. Een goede houding zorgt voor maximale efficiëntie in termen van tijd en ruimte. Houding is niet statisch, er zijn altijd bewegingen in het lichaam om de balans en voorbereiding aan te passen om kracht op te wekken.

Houding op basis van “Chidori Ashi” geeft u een betere efficiëntie in het genereren van spiraalkracht (tenshikei). Het woord voor een dergelijk soort vermogen is “Koshi mawari”, en wordt vertaald als: draaiende koshi.

Chidori-ashi

De positie van de voeten en verplaatsen genoemd naar een vogel , kievit genaamd. In het Japans: Chidori

Chidori-ashi houding

Gewicht is geplaatst op achterste voet. Koshi en mata zijn flexibel.

Het verplaatsen met deze houding, imiteert ook de loopcyclus van de Kievit vogel. Gewichtscontrole en houding zijn belangrijk tijdens de verplaatsing.

Koshi-mawari – draaiende koshi

Het gebruik van koshi-mawari zal gelinkt worden zowel aan een defensieve als offensieve handeling. Het gebruik van spiraalkracht of tenshikei zal hierdoor veel efficiënter worden.

Koshi-mawari kan op elk moment zonder pauze worden uitgevoerd, wanneer de koshi voldoende flexibel is, met enigszins veerkrachtige knieën. Dit maakt het gemakkelijker om spontaan te reageren op veranderingen in elke situatie. Als de koshi stijf en rotsvast is, kan de chidori-ashi niet worden uitgevoerd. Men spreekt van een “levenloze”, dat wil zeggen een niet-energetische positie of een stijve Kamae. Koshi-mawari en Chidori-ashi zijn onderling afhankelijk. Als je de Koshi-rotatie niet combineert met de chidorivoetpositie, loop je het risico op een falen in je bewegingen.

De flexibiliteit van de koshi is afhankelijk van de kunde om de mata te openen en te sluiten.

Shumoku-ashi en chidori-ashi

De voetenpositie zal aanduiden welke houdingen aanneemt. Shumoku-ashi refereert naar de voetenpositie waarbij een rechte hoek aanwezig is. De voorste voet wijst recht naar voor.

Openen en sluiten “Mata”

Het openen en sluiten van de “mata” is een must om op een correcte manier koshi-mawari uit te voeren. Het openen en sluiten van de mata kan geoefend worden met verschillende bewegingsvormen. Volgende oefening is een voorbeeld.

Wanneer de linker-mata open staat, is de rechter-mata gesloten. Bij wisseling zal men eerst een neutrale houding aannemen. Vervolgens zal men de romp draaien, de linker-mata sluiten en de rechter-mata openen. Men zorgt ervoor dat de knieën relatief stabiel blijven.

Standaard
Topics training, Traag of snel?

Traag of snel?

Snelle bewegingen kunnen gebreken verbergen en fouten kunnen ongemerkt voorbij glippen. Men doet de bewegingen niet langzaam om ze langzaam te doen, en het is zeker niet waar dat hoe langzamer het wordt gedaan, hoe beter. Er moet een doel zijn om ze langzaam te doen. Er moet iets “substantieel” aan die bewegingen zijn of er zal geen vooruitgang komen. Het is een kwestie van “Ishiki”.

Ishiki 意識 of gericht denken

Ishiki heeft 2 kanji, 意 = I, en 識 = Shiki.


“Shiki” betekent een identificatie, het is de daad van het herkennen van iemand of iets.
“I” betekent de vastberadenheid om iets te doen, de intentie.

Waarom trage bewegingen?

Houding en gezondheid

Trage bewegingen helpen je met behulp van gericht denken (Ishiki= 意識) om bewustwording te creëren van je houding. Hierdoor zal je houding kunnen aangepast worden om het lichaam beter te laten functioneren en energie-efficiëntie te verbeteren.

Langzame oefeningen met het ganse lichaam zal de microcirculatie in de haarvaten beïnvloeden en helpen. Het gaat veel dieper dan snelle bewegingen.

Mindfulnesstraining

Vechtsporten in Japan verwijzen naar een verscheidenheid aan fysieke en mentale praktijken die zijn ontwikkeld op basis van historische gevechtstechnieken. Tegenwoordig worden vechtsporten niet alleen beschouwd als sport- en/of vechtmethoden, maar ook als activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van een eenheid tussen geest en lichaam.

Aikido is een Japanse krijgskunst die meerdere componenten omvat, zoals musculoskeletale training en verbetering van zowel interoceptief als exteroceptief bewustzijn.

Aikido en aanverwante stijlen omvatten praktijken (randori – sparring) die worden beschouwd als elementen die vergelijkbaar zijn met die van sport, hoewel deze praktijken (randori – sparring) niet gericht zijn op het winnen van de wedstrijden zoals typische sporten doen.

Aikido benadrukt in wezen het belang van aandacht voor de eigen adem en lichaam, en het bewust zijn van zowel de interne als externe omgevingen.

Standaard
Aikido

Wat is Tomiki Aikido?

Tomiki Aikido wordt dikwijls geassocieerd met competitie. Het is uiteraard een onderdeel van deze methode, maar Tomiki Aikido heeft meer te bieden dan competitie. Kom eens een proefles bijwonen en…..

Dojo: Limburgstraat 106 – 2020 Antwerpen
Tel: 03 2163182

Voor uitgebreide informatie: Study Group Tomiki Aikido blog

Facebook: Shobukai Antwerpen

Bodywork in Tomiki Aikido

Controle en gebruik van “flexibele” kracht

Aikido als een krijgskunst

Aikido voor jongeren

Standaard
Uncategorized

Tomiki Aikido Kennismaking

Tomiki Aikido Kanji

Een kennismaking met deze niet-agressieve zelfverdediging ter bevordering van je weerbaarheid tegenover opdringerige familieleden, vrijpostige collegas en andere situaties waar kordaat optreden nodig is.
Je leert eerst aiki-taiso, dit zijn aikido oefeningen om je lichaam voor te bereiden op de beoefening van aikido technieken.
In een latere fase kan je randori beoefenen. Randori is een speelse vorm van vrij gevecht.
De beoefening van aikido is niet gebonden aan leeftijd of geslacht, iedereen kan meedoen op zijn eigen tempo.

Meer info (in het Engels) kan je vinden:

Study Group Tomiki Aikido Blog

Standaard
Aikido

Aikido

Aikido (合気道 ), letterlijk vertaald “de weg van harmonie met Ki” is een Japanse krijgsdiscipline met een sterk filosofische inslag, die in het begin van de 20e eeuw door Morihei Ueshiba ontwikkeld werd. Ueshiba liet zich hierbij inspireren door de technieken van de Japanse samoerai en krijgskunsten en/of vechtsporten als Daito ryu ju jutsu, Kitao ryu jujutsu en en andere oude krijgkunstscholen. Ueshiba voegde ook een morele waarde toe aan de kunst van aikido, die ontleend werd aan het toen nieuwe Japanse religie Omoto-kyo.

Aikido in de praktijk

Aikido is een verhaal van vallen en opstaan, men kan dit letterlijk nemen want in de aikidotraining zal men geregeld op de grond worden geworpen of geduwd. Maar…….aikido is ook een training voor het menselijk bewustzijn , een bewustzijn dat niet altijd in harmonie is met het lichaam.

Aikido is een spel van beweging en energie, beweging is een alom gekende term, maar die soms moeilijkheden oplevert bij hen die in het verleden weinig fysieke actie hadden. Energie is een heel ander verhaal, want de energie in aikido ontstaat alleen maar wanneer lichaam en geest in harmonie is.

Voor hen die vallen en opstaan te vermoeiend is, deze raad…. prop deze tekst in de vuilbak, maar voor hen die vallen en opstaan…..laat het avontuur beginnen!

In onze zoektocht naar de geheimen van het aikido zullen wij eerst bekijken hoe wij ons lichaam en bewustzijn met elkaar in evenwicht brengen, hiervoor gebruiken wij Shizentai no ri, het principe van het natuurlijke lichaam.

Lichaam en geest in harmonie genereert energie, energie die wij gebruiken om de tegenstander uit balans te brengen, Kuzushi no ri, het principe van de balansverstoring.

Met shizentai en kuzushi is de tegenstander onder controle en kunnen wij kiezen :

Laten leven of niet laten leven?

Aikido opteert voor het leven, onze technieken hebben niet de bedoeling om de tegenstander te kwetsen of te doden.

Graden

Net als bij judo en karate, kent aikido kyu graden en dan graden. Doorgaans zijn er zes kyu graden waarvoor men examen kan doen en vervolgens tien dan graden.  Vanaf de eerste dan wordt een zwarte band gedragen.

Even when you reach the age of seventy or eighty, you must continue your research with a positive attitude, always thinking “not, not yet”.
Chosin Chibana – Okinawa Karate Master

*******

Eddy & Gina 1

 

 

Standaard