Topics training

Training topics

Hoewel Tomiki Aikido wordt gecatalogiseerd als een competitieve vechtsport, nemen de meeste beoefenaars niet deel aan Shiai (wedstrijden).
Basisoefeningen (Kihon) kunnen een gezonder lichaam ontwikkelen. Langzame bewegingstraining zal ook een impact hebben op je geest. Je zult je meer bewust zijn van hoe het lichaam beweegt en hoe de geest een impact heeft op je welzijn.

Warming up

Warming-up bestaat voornamelijk uit lichaamsrotaties en kyokotsu oefeningen.

Tegatana oefeningen statisch

De 1ste oefening (shomen uchi & shomentsuki) in de videoclip staat niet in de lijst van de 5 oefeningen die Kenji Tomiki belangrijk vond.

Deze statische oefeningen worden uitgevoerd met synchronisatie tussen tegatana (schouder, arm, pols en hand) en koshi (lage rug en heupen).

Voeten staan ongeveer 2x schouderbreedte. Het lichaamsgewicht kan hierdoor beter zakken en deze houding verstevigd ook de kracht in de benen.

Enkele belangrijke elementen
Armbewegingen worden aangestuur door het midden (koshi mawari). Koshi mawari is een 3-dimensionale beweging en daardoor zal de arm ook een rotatie doen rond het schoudergewricht en rond de arm-lengte as.

Uchi/soto mawashi oefening met partner

Uchi/soto gaeshi oefening met partner

Gassho

Gassho is afkomstig uit de boeddistische traditie en wordt ook gebruikt als oefening in de aikido training.

Statische gassho oefening

Dynamische gassho oefening

Slow motion Ayumi Ashi

Deze oefening verbetert de stabiliteit, zeker voor oudere beoefenaars. De armen worden hoog en zijwaarts gehouden om de borstkas vrij te maken. Taiju no ido en taiju no dendo zijn belangrijke elementen van deze oefening.

Tsugi Ashi – Schuifpas

Deze manier van verplaatsing is handig om korte verplaatsing uit te voeren. De achterste voet wordt principieel niet van de grond gehoffen. De armen worden in deze oefening hoog gehouden om de romp meer ruimte te geven. Vermits de armen omhoog worden gehouden, zal men snel spanning voelen in de armen. Deze spanning kan men met het bewustzijn verminderen.
Bij een praktische toepassing van tsugi ashi zal men uiteraard de armen op de juiste plaats houden naargelang de toepassing.

Demawari – voorwaarts stappen en draaien

Deze oefening heeft vele toepassingen , bijv. waarbij er achter de tegenstander moet gestapt worden.

Hiki mawari – achterwaarts stappen en draaien

Soms moet men achteruit stappen om een aanval te ontwijken. Nochtans is het tactisch geen goede oplossing als men hierdoor in de verdrukking komt. Het draaien na een achterwaartse stap kan een tactisch nadeel omvormen in een voordeel.

Ko mawari – kleine draai

Soms is het niet nodig om een stap te zetten, een simple draai van het lichaam kan ook effidient zijn.

Duwoefening met tsugi ashi

Tsugi ashi is een oefening om een korte verplaatsing uit te voeren. Wanneer men contact maakt met de tegenstander zal een grote stap niet altijd de juiste oplossing zijn. Tsugi ashi kan gebrukt worden om duwkract the generenen waarbij gebruik wordt gemaakt van de koshi (onderrug, heupen).

*

Tegatana dosa – tsugi ashi/de-mawari/hiki-mawari

Het eerste deel omvat de tegatana oefeningen met verplaatsing en identiek aan de statische oefeningen, vervolgens zijn er oefeningen met een draaipas.
De-mawari: voorwaartse stap met draai
Hiki-mawari: achterwaartse stap met draai
Ko-mawari: lichaams- en voetendraai 180°
Gashho: handen samen met tsugi-ashi en draaistap 180°
Uchi/soto gaeshi met draaistap 90°

Tegatana awase – Mushin oefening

Deze oefening gebruikt men traditioneel om afstand, waarneming, gevoel enz.. te oefenen.
Deze oefening kan ook gebruikt worden om “mushin mugamae” te bevorderen. Eén partner heeft een leidende rol, terwijl de andere moet aanvoelen (chokei of luisten naar het lichaam) hoe de kracht naar voor of naar achter gaat. Het aanvoelen van beweging is van groot belang.
Deze oefening kan op verschillen niveaus uitgevoerd worden (beginnersniveau, lager gevorderde, hoger gevorderde,….). Een vergelijking kan gemaakt worden met lager, middelbaar en hoger onderwijs, inclusief nog meerdere onderverdelingen.

Oshi taoshi cirkeloefening

Oshi taoshi is een techniek die in vele toepassingen wordt gebruikt.

Alhoewel de volgende oefening reeds lang bestaat, is deze tijdens de Corona crisis verder ontwikkeld om het gebruik van de koshi te integreren.
Oshi taoshi is het voorwaarts neerduwen van de tegenstander. In de volgende oefening spreken wij uiteraard van een trainingspartner. Het juist toepassen van de koshi zal de efficientie bepalen van deze beweging. Deze oefening bestaat uit een solo-versie en een partner-versie.

Hiki taoshi cirkeloefening

Hiki taoshi heeft vele toepassingen en kan succesvol worden toegepast tijdens randori (sparren).

Hiki taoshi is het neertrekken van de tegenstander. Dezelfde opmerkeingen als de oshi taoshi oefening gelden hier. Tijdens de oefening zal men de romp zo vertikaal mogelijk houden. Buigen vanuit het onderlichaam (buik) moet vermeden worden. Hiet gebruik van de koshi zal men hier ook integreren.

Kuzushi balans verstoren

Balans verstoren of kuzushi is de sleutel tot een succesvolle techniek. Het concept van mushin mugamae speelt hier ook een rol. Chokei of luisteren naar het lichaam van de tegenstander is nodig om een efficiente balansverstoring uit te voeren. Tevens zal men met chokei ook een niet-efficiente poging tot balansverstoren kunnen aanvoelen.

*

Een ander voorbeeld kuzushi

Sotai Renshu

2-persoons training routines

Uchi-Soto Mawashi

Uchi-Soto Gaeshi

Studie Kote gaeshi Kuzushi

Een succesvolle techniek kan alleen uitgevoerd worden na een efficiente balansverstoring. Verschillende aspecten spelen een rol. Juiste verplaatsing, gebruik van de ellboog, expansieve kracht enz….

*

Rotatie techniek

Studie Tenkai kote hineri

Standaard
Mata en koshi-mawari

Mata en koshi-mawari

Mata en koshi zijn woorden die judoka bekend in de oren liggen. In aikido zijn deze woorden minder frequent gebruikt. Nochtans zijn mata en koshi belangrijke elementen van de bewegingsmotor van ons lichaam. Het is dus zeer belangrijk om een juiste definitie aan deze woorden te geven. Zeg nooit zomaar “heupen”, dit is een definitie die te vaag is en zal leiden naar verkeerd gebruik van onze bewegingsmotor.

股 – Mata

De vertaling van “Mata” kan zijn “binnenkant dij” of “lies”, “kruis”, “dijbeen”……
In onze studie wordt verwezen naar het gebied aan de binnenkant rond het heupgewricht, kortweg de lies.

In Chinese vechtsporten en bewegingsmethoden worden 2 woorden gebruikt om de regio “Mata” te beschrijven.

  • 胯 – kua or kwa
  • 裆 – dang

“Kua” in het Chinees verwijst naar “heupen”. Onze taille en heupen moeten ontspannen en losgemaakt worden. . Alleen dan kan de kracht van het lichaam naar de benen en je voeten stromen. Het helpt om je voeten de basis van je kracht te geven. Dan kan je kracht zich opbouwen door je hele lichaam.

“Dang” betekent “lies of kruis”, de plaats waar onze benen het lichaam ontmoeten. Het kruis moet rond zijn als een boog. Wanneer ons kruis rond en open is, kunnen we vrijer van gewicht veranderen.

腰 – Koshi

Koshi betekent het gebied van de heupen. Het omvat ook de onderrug. Er is een gedeeltelijke overlapping met “mata”

In onze studie wordt verwezen naar het gebied aan de rugkant van het heupgewricht.

Chidori-ashi – een dynamische houding

Er zijn vele soorten houdingen. Elke Budō-vorm heeft zijn eigen houdingen. Maar er zijn elementen die in elke Budō-vorm te vinden zijn. Een goede houding zorgt voor maximale efficiëntie in termen van tijd en ruimte. Houding is niet statisch, er zijn altijd bewegingen in het lichaam om de balans en voorbereiding aan te passen om kracht op te wekken.

Houding op basis van “Chidori Ashi” geeft u een betere efficiëntie in het genereren van spiraalkracht (tenshikei). Het woord voor een dergelijk soort vermogen is “Koshi mawari”, en wordt vertaald als: draaiende koshi.

Chidori-ashi

De positie van de voeten en verplaatsen genoemd naar een vogel , kievit genaamd. In het Japans: Chidori

Chidori-ashi houding

Gewicht is geplaatst op achterste voet. Koshi en mata zijn flexibel.

Het verplaatsen met deze houding, imiteert ook de loopcyclus van de Kievit vogel. Gewichtscontrole en houding zijn belangrijk tijdens de verplaatsing.

Koshi-mawari – draaiende koshi

Het gebruik van koshi-mawari zal gelinkt worden zowel aan een defensieve als offensieve handeling. Het gebruik van spiraalkracht of tenshikei zal hierdoor veel efficiënter worden.

Koshi-mawari kan op elk moment zonder pauze worden uitgevoerd, wanneer de koshi voldoende flexibel is, met enigszins veerkrachtige knieën. Dit maakt het gemakkelijker om spontaan te reageren op veranderingen in elke situatie. Als de koshi stijf en rotsvast is, kan de chidori-ashi niet worden uitgevoerd. Men spreekt van een “levenloze”, dat wil zeggen een niet-energetische positie of een stijve Kamae. Koshi-mawari en Chidori-ashi zijn onderling afhankelijk. Als je de Koshi-rotatie niet combineert met de chidorivoetpositie, loop je het risico op een falen in je bewegingen.

De flexibiliteit van de koshi is afhankelijk van de kunde om de mata te openen en te sluiten.

Shumoku-ashi en chidori-ashi

De voetenpositie zal aanduiden welke houdingen aanneemt. Shumoku-ashi refereert naar de voetenpositie waarbij een rechte hoek aanwezig is. De voorste voet wijst recht naar voor.

Openen en sluiten “Mata”

Het openen en sluiten van de “mata” is een must om op een correcte manier koshi-mawari uit te voeren. Het openen en sluiten van de mata kan geoefend worden met verschillende bewegingsvormen. Volgende oefening is een voorbeeld.

Wanneer de linker-mata open staat, is de rechter-mata gesloten. Bij wisseling zal men eerst een neutrale houding aannemen. Vervolgens zal men de romp draaien, de linker-mata sluiten en de rechter-mata openen. Men zorgt ervoor dat de knieën relatief stabiel blijven.

Standaard
Topics training, Traag of snel?

Traag of snel?

Snelle bewegingen kunnen gebreken verbergen en fouten kunnen ongemerkt voorbij glippen. Men doet de bewegingen niet langzaam om ze langzaam te doen, en het is zeker niet waar dat hoe langzamer het wordt gedaan, hoe beter. Er moet een doel zijn om ze langzaam te doen. Er moet iets “substantieel” aan die bewegingen zijn of er zal geen vooruitgang komen. Het is een kwestie van “Ishiki”.

Ishiki 意識 of gericht denken

Ishiki heeft 2 kanji, 意 = I, en 識 = Shiki.


“Shiki” betekent een identificatie, het is de daad van het herkennen van iemand of iets.
“I” betekent de vastberadenheid om iets te doen, de intentie.

Waarom trage bewegingen?

Houding en gezondheid

Trage bewegingen helpen je met behulp van gericht denken (Ishiki= 意識) om bewustwording te creëren van je houding. Hierdoor zal je houding kunnen aangepast worden om het lichaam beter te laten functioneren en energie-efficiëntie te verbeteren.

Langzame oefeningen met het ganse lichaam zal de microcirculatie in de haarvaten beïnvloeden en helpen. Het gaat veel dieper dan snelle bewegingen.

Mindfulnesstraining

Vechtsporten in Japan verwijzen naar een verscheidenheid aan fysieke en mentale praktijken die zijn ontwikkeld op basis van historische gevechtstechnieken. Tegenwoordig worden vechtsporten niet alleen beschouwd als sport- en/of vechtmethoden, maar ook als activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van een eenheid tussen geest en lichaam.

Aikido is een Japanse krijgskunst die meerdere componenten omvat, zoals musculoskeletale training en verbetering van zowel interoceptief als exteroceptief bewustzijn.

Aikido en aanverwante stijlen omvatten praktijken (randori – sparring) die worden beschouwd als elementen die vergelijkbaar zijn met die van sport, hoewel deze praktijken (randori – sparring) niet gericht zijn op het winnen van de wedstrijden zoals typische sporten doen.

Aikido benadrukt in wezen het belang van aandacht voor de eigen adem en lichaam, en het bewust zijn van zowel de interne als externe omgevingen.

Standaard
Topics training

Training Topics

Warming-up & flexibiliteit

Focus is gericht op het flexibel bewegen, geen extreme kracht of rekoefeningen. Alhoewel flexibiliteit belangrijk is, zal men deze oefeningen ook doen in de optiek van cardio-oefeningen. Belangrijk is om geen zuurstofschuld op te bouwen in het begin van de training. Zuurstofschuld kan nadelig werken in het verloop van de training omdat de nodige focus in de opvolging van de techniek-bewegingen zal ontbreken.

Tegatana-awase en shotei-awase

Tijdens tegatana-awase zal de voetverplaatsing een halve tot hele voet zijn. Geen grote stappen dus. Dit zal het behouden van een rechtop houding bevorderen. Eén is de leider en de andere moet gepast volgen.

Shotei-awase: alhoewel traditioneel dit meer als een isometrische oefening wordt beschouwt, kan men shotei-awase ook als een flexibiliteit oefening beschouwen.

Ridatsu-ho & seigo-ho

Basis is 7-hon-no-kuzushi, een formele oefening om de beweging-structuur te leren .

In ridatsu-ho formaat zal men de greep op de pols bevrijden door een opwaartse beweging zoals in de formele oefening. Hetzelfde zal men doen in de horizontale beweging, de neerwaartse beweging en de achterwaartse beweging.

Bij seigo-ho formaat zal men in plaats van te bevrijden, controle uitoefenen door zelf de pols van de partner te grijpen. Somes kan men controleren zonder de greep over te nemen.

Randori & kata

Zowel in kata als randori moet men de bewegingen volgen zonder daarbij conclusies te trekken die de beweging kunnen storen.In het begin zal men maar enkele punten in de beweging opmerken. Mits voldoende oefening zal dit uitgroeien tot een verzameling van oneindig aantal punten. Ieder punt op de bewegingslijn is een mogelijkheid om een techniek toe te passen. Merk op dat een techniek in feite ook een beweging is met oneindig aantal punten.

Beweging is een lijn met vele punten
Standaard